Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U vol vertrouwen bidden om herders voor Uw volk. Wij bidden vandaag daarom voor roepingen tot diaconaat en priesterschap in China. Roep vele mannen om met zuiverheid, trouw en liefde voor Christus onze Chinese broeders en zusters te dienen als gidsen op hun levensweg. Schenk de Kerk in China standvastigheid in moeilijke tijden en een vurig geloof in de Goede Boodschap. Door Christus onze Heer.