Goede God, Aan mensen die ontheemd zijn, schenkt Gij Uw liefdevolle nabijheid. Wij bidden U vandaag voor alle kinderen in Oost-Afrika die al lange tijd in vluchtelingenkampen moeten verblijven. Geef dat zij de moed houden, de nodige liefdevolle zorg ontvangen en dat zij de kans krijgen om zich ten volle te ontplooien om later mee te kunnen werken aan de opbouw van een vreedzame samenleving. Door Christus onze Heer.