Goede God, Uw Woord ademt wijsheid en leven. Wij bidden U voor onze medechristenen in Tanzania en in Kenia, die in grote armoede en vervuiling wonen. Geef dat mensen zich hun situatie aantrekken. Wees hun steeds nabij, open hun hart, schenk hun Uw wijsheid en beziel hun geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcus, evangelist, door Christus onze Heer.