woensdag 24 november 2021

Vader in de hemel, uw ene Kerk bevindt zich over de hele wereld en uw kinderen stammen uit alle volkeren, rassen, naties en talen. Wij bidden U: zend ons uw Geest en behoed onze eenheid in Jezus Messias. Geef dat de Kerk steeds meer instrument wordt van de vrede van Christus, speciaal op plekken die geteisterd worden door misstanden, oorlog en geweld. Voor Christenen die vervolgd worden: dat zij de moed niet verliezen. Dat zij een leven leiden dat beantwoordt aan hun heilige roeping en zo het Evangelie uitdragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Vietnam, door Christus onze Heer.