woensdag 24 mei 2023

Almachtige God, in tederheid en barmhartigheid openbaart zich Uw almacht. Wij bidden U in deze Paastijd voor de kinderen die op straat leven in Cali, Colombia. Wij vragen U dat zij onderdak, en liefdevolle zorg ontvangen. Geef dat zij door goede catechese en toereikend onderwijs gelegenheid krijgen op te groeien tot verantwoordelijke en liefdevolle volwassenen. Wij danken U voor hun stadsgenoten die zich inzetten voor het welzijn van deze thuisloze kinderen. Dit bidden wij U op voorspraak van de zalige Isidorus Ngei Ko Lat, catechist, martelaar tijdens vervolgingen in Myanmar, door Christus onze Heer.