Genadige God, alleen in Jezus Christus worden al Uw heilsdaden belichaamd. Hij is de enige weg die leidt naar U. Wij bidden U op dit hoogfeest voor mensen overal ter wereld die overwegen om het doopsel en het vormsel te ontvangen, tegen de argwaan en intimidatie van hun omgeving in. Schenk hun moed en standvastigheid en bescherm hen tegen geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, martelaar, door Christus onze Heer.