woensdag 24 februari 2021

Genadige God, Gij hebt de Kerk het bloedgetuigenis van de martelaren geschonken als een krachtig voorbeeld van trouw aan de Gekruisigde. Wij bidden U vandaag voor Christenen in Turkije die in armoede leven en die ook te lijden hebben onder vervolging omwille van hun geloof. Wij vragen U: schenk hun geduld en vertrouwen en geef dat, onder druk van de internationale gemeenschap, hun situatie verbetert. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josef Mayr-Nusser, priester en martelaar, door Christus onze Heer.