woensdag 24 augustus 2022

Eeuwige God, U leidt Uw Kerk met vaste hand door de wisselvalligheden van de tijden heen. Wij danken U voor de hedendaagse ‘apostelen’ van Uw Kerk: voor hen die brood geven aan de armen; voor hen die, hooggeleerd, ons de goddelijke wijsheid doorgeven; voor hen die vrede verkondigen in daden; voor hen die in stilte de komst van Uw Koninkrijk afsmeken. Zegen deze mensen en bescherm hen tegen ziekte en het kwade. Dit vragen wij U op voor voorspraak van de heilige apostel Bartolomeüs, martelaar, door Christus onze Heer.