woensdag 24 april 2024

Almachtige God, U bent de enige en ware bron van alle vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor de regeringsleiders, religieuze leiders en de machthebbers in Turkmenistan. Geef dat zij het welzijn en de vrijheid van hun onderdanen en landgenoten – ook van de kleine religieuze minderheden – steeds voor ogen houden. Open hun hart voor de Paasboodschap van Uw Zoon en maak dat zij altijd streven naar verzoening en vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Fidelis van Sigmaringen, Minderbroeder, priester en martelaar, vermoord door vijanden van de Kerk in Zwitserland, door Christus onze Heer.