Goede God, Uw Woord is een tweesnijdend zwaard. Wij danken U voor de goede mensen in Turkmenistan en in Turkije die het Evangelie uitdragen aan de verschoppelingen en rechtelozen in deze landen. Wij bidden U: bescherm deze mannen en vrouwen van goede wil en schenk hen wijsheid, kracht en prudentie bij de opbouw van Uw Koninkrijk van vrede. Door Christus onze Heer.