Liefdevolle God, Gij hebt Uw Zoon gezonden opdat overal op aarde Uw Naam verheerlijkt wordt. Op deze feestdag bidden wij U voor de machthebbers in Myanmar. Wij bidden U dat deze leiders de waarheid en kracht van Uw Blijde Boodschap leren kennen; dat hun ogen, oren en harten opengaan voor Uw Woord van gerechtigheid en vrede en dat zij hun onderdanen met eerbied behandelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Bartolomeüs, door Christus onze Heer.