Almachtige God, die Zich opbaart aan de armen van geest. Op deze gedachtenisdag van de heilige Charbel willen wij Uw krachtige zegen vragen voor alle inwoners van Libanon. Dat zij altijd de vrede van Christus nastreven en in vruchtbare harmonie met elkaar leven. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers en religieuze leiders in Libanon Uw liefde verkondigen in woord en daad aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charbel Makhlùf, door Christus onze Heer.

_x000D_