God van levenden, Uw goede daden zijn niet te overtreffen; Uw barmhartigheid is alom bekend. Wij bidden U in deze Paastijd voor alle mensen die in armoede leven in zuidelijk Afrika – speciaal voor de kinderen. Wij vragen U dat zij goede behuizing en voldoende werk, voedsel en schoon water vinden. Wij bidden U ook voor hun geestelijke welzijn. Geef dat zij op weg naar het Pinksterfeest, steeds meer openstaan voor Uw heilige Geest. Door Christus onze Heer.