Almachtige God, Uw levend Woord schept alles wat goed is. Wij danken U voor de vele moedige mannen en vrouwen in het Midden-Oosten die Uw Evangelie uitdragen aan hun naasten, vaak met groot gevaar voor eigen leven. Wij vragen U: bescherm deze geloofsverkondigers en geef hun wijsheid, kracht en voorzichtigheid bij hun arbeid voor Uw Koninkrijk. Dat hun moed veelvuldig vrucht mag dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.