Eeuwige God, aan de armen en behoeftigen schenkt Gij hoop op betere tijden. Wij bidden U vandaag speciaal voor Uw Kerk in Venezuela, waar al jaren veel onrust in de samenleving heerst. Geef dat Uw Kerk daar een bemiddelde rol kan spelen en zo een instrument van Uw vrede kan zijn. Schenk Uw Kerk in Venezuela wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer.