woensdag 23 november 2022 

God van vrede, Uw Zoon heeft het vlees aangenomen in Jezus Christus om vrede te stichten waar verwarring heerst. Wij bidden U voor kinderen in Somalië die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Geef hun de nodige hulp en sta hen bij in moeilijke tijden. Dat zij genezen van de lichamelijke en geestelijke wonden die zij thuis hebben opgelopen, en dat zij kunnen vergeven wat hun is aangedaan. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clemens, paus, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.