woensdag 23 juni 2021

Goede God, aan mensen in nood schenkt Gij redding, en aan mensen die onderdrukt worden schenkt Gij de vrijheid. Wij willen U bidden voor mannen en vrouwen die als slaaf leven in de Islamitische Republiek Mauretanië. Schenk hun de ware vrijheid naar lichaam en geest, en geef dat zij deze vrijheid gebruiken om de Blijde Boodschap te verkondigen aan hun landgenoten die de vrijheid van Christus nog niet kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Francis O’Sullivan, priester en martelaar, door Christus onze Heer.