woensdag 23 december 2020

God van gerechtigheid en vrede, met de naderende komst van de grote Vredevorst Jezus Messias danken wij U voor hen die zich onbaatzuchtig inzetten voor vrede tussen de volkeren. Wij bidden U dat zij telkens weer de hoop en moed vatten om mensen bij elkaar te brengen. Dat machthebbers en soldaten overal inzien dat de ware vrede voortkomt uit het geloof in Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de Dominicanen van Santander, martelaren, door Christus onze Heer.