Barmhartige en machtige God, U openbaart zich in de broederlijke en zusterlijke liefde voor elkaar. Wij bidden U voor onze broeders en zusters in Noord-Korea. Geef dat zij de moed niet verliezen bij zware vervolging, intimidatie en geweld. Heilig hen in hun liefde voor elkaar en voor hun vervolgers. Schenk bemoediging aan alle gevangenen in de concentratiekampen in dit land. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clemens paus en martelaar, door Christus onze Heer.