Barmhartige God, Uw goede daden van liefde zijn niet te overtreffen. Wij bidden U voor de machthebbers en religieuze leiders in Algerije en wij vragen U dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun landgenoten behartigen en behoeden. Geef dat zij de Goede Boodschap van Jezus Christus leren kennen, omarmen en uitdragen in hun werk en leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Clotildis Angela en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.