God van levenden, U roept alle mensen door Jezus Christus tot het ware leven. Geef dat vele jongeren over de hele wereld kennis nemen van het Evangelie, zich bekeren tot Uw Zoon en Zijn weg ten leven willen volgen. Geef dat hun geloof vrucht draagt voor hun naasten en voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Antigua, patrones van Panama, door Christus onze Heer.