woensdag 22 september 2021

Goede God, in uw vleesgeworden Woord, Jezus Christus, hebben wij uw liefde voor de mensen ten diepste leren kennen. Wij willen U danken voor het geloof van de vervolgde Christenen in Noord-Korea – onze broeders en zusters. Vaak weet U alleen wie zij zijn en Gij kent hen bij hun naam. Bescherm hen tegen verraad, gevangenzetting en marteling en maak dat hun trouw aan Jezus Christus als een licht schittert in onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mauritius en zijn gezellen, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.