woensdag 22 november 2023

Levende God, alle macht komt uiteindelijk uit Uw hand. Wij bidden U daarom: behoed onze religieuze leiders voor innerlijke verleidingen als hoogmoed en onzuiverheid, als ook voor uiterlijke gevaren als intimidatie, laster, en geweld. Geef dat onze bisschoppen trouw het Evangelie van Jezus Messias blijven verkondigen met liefde en vreugde: dat zij met wijze woorden het lichamelijke en spirituele welzijn van de mensen vergroten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cecilia, maagd, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.