woensdag 22 mei 2024

Grote en sterke God, Gij hebt man en vrouw geschapen voor elkaar. Wij willen U vandaag in het bijzonder bidden voor de gehuwden. Schenk echtlieden wederzijds geduld, trouw aan hun roeping en een groeiende liefde voor U, voor hun naasten en voor elkaar. Geef dat hun liefde vrucht draagt voor de samenleving en bijdraagt aan de opbouw van Uw Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de Franciscaanse martelaren van Japan, door Christus onze Heer.