woensdag 22 juni 2022

Goede God, in Jezus van Nazareth hebt U zich geopenbaard als een God van gerechtigheid en vrede. Wij bidden U voor de Christenen in Nigeria: dat zij met hun gebed, studie en naastenliefde grote veranderingen ten goede brengen voor alle Nigerianen. Wij bidden om een groeiende samenwerking tussen de verschillende Christelijke gemeenschappen in Nigeria en met alle Nigerianen van goede wil. Wij vragen Uw zegen voor de toekomst van Uw Kerk in dit enorme land. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Fisher en de heilige Thomas More, martelaren, door Christus onze Heer.