woensdag 22 december 2021

Eeuwige God, uw Zoon Jezus Messias is de enige Weg die leidt naar vrede en gerechtigheid. Hij is de Weg die leidt naar U. Hij is de Waarheid, en geen andere waarheid maakt ons vrij. Wij danken U voor zijn komst in onze wereld en bidden U dat ons wachten op zijn komst met Kerstmis, gepaard mag gaan met vreugdevolle hoop op zijn komst op het einde der tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Thomas Holland, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.