Almachtige God, Jezus Christus Uw eniggeboren Zoon heeft tot Zijn apostelen gezegd: ‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.’ U verlangt dat alle mensen in de vrede van Christus met elkaar kunnen leven. Geef daarom dat de Christenen in Algerije Zijn vrede blijven uitdragen aan hun landgenoten en daarmee Zijn Kerk opbouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Koningin van de vrede, door Christus onze Heer.