Eeuwige God, U hebt Uw Kerk in Maleisië en de rest van Zuidoost Azië gesticht door het verkondigingswerk van vele moedige missionarissen. Wij danken U voor hun ijver, trouw en geduld en wij vragen dat hun werk veel vrucht mag dragen. Geef dat de inwoners van Maleisië steeds meer inzien dat Uw Zoon de weg, de waarheid en het leven is. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Fisher en de heilige Thomas More, martelaren, door Christus onze Heer.