God van liefde en gerechtigheid, Uw Zoon heeft zich uit vrije wil overgeleverd aan de kruisdood om ons mensen met U te verzoenen. Wij bidden U in deze Paastijd voor alle mensen van goede wil in Rusland; voor mensen die vrede blijven zoeken; voor mensen die Uw gerechtigheid verkondigen; voor mensen die omzien naar de armen en eenzamen. Door Christus onze Heer.