Goede God, van Oost tot West wordt Uw Naam geëerd. Wij danken U voor de goede mensen die Uw Evangelie van heil en vrede uitdragen op de scholen in Kenia. Wij bidden om Uw speciale zegen voor de katholieke onderwijsinstellingen in dit land. Geef dat zij over deskundige leerkrachten en het nodige materiaal beschikken om goed onderwijs te geven aan jonge katholieke Kenianen en hun landgenoten. Door Christus onze Heer.