Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus opende de ogen van blinden, liet de doven horen en deed verlamden opstaan en lopen. Wij vragen U vandaag: genees de harten van machtige Mexicanen die zich verrijken ten koste van gewone mensen. Doorbreek de spiraal van drugsgeweld die de Mexicaanse samenleving ontwricht en bescherm hen die geïntimideerd worden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Vincentius, diaken en martelaar, door Christus onze Heer.