woensdag 21 september 2022

Eeuwige God, U hebt het hart van vele jonge mensen in Sri Lanka geopend voor het Evangelie. Wij danken U daarvoor en bidden speciaal voor een verdieping van het geloof van deze jongeren. Dat zij steeds meer lijken op Uw Zoon, en zijn Boodschap met succes verkondigen aan hun leeftijdsgenoten. Bemoedig hen en schenk hun Uw heilige Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mattheüs, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.