woensdag 21 oktober 2020

Genadige God, missionarissen hebben de Blijde Boodschap verkondigd tot aan de uiteinden van de wereld. Wij bidden U uit dank voor hen die evangelische vrede en gerechtigheid verkondigen in Irak, ook onder dreiging van geweld. Wij willen U ook bidden voor de priesters in Irak: dat zij de juiste woorden en gepaste toon vinden en met voorzichtigheid hun landgenoten weten te bereiken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ursula en gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.