woensdag 21 juni 2023

Barmhartige God, man en vrouw hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U om het welzijn van alle vrouwen en meisjes in de Islamitische Republiek Iran. Om betere voeding en beter onderwijs; om de vrijheid om Jezus Christus te mogen navolgen; om veiligheid en gerechtigheid in het dagelijkse leven. Wij vragen Uw zegen voor de Iraanse vrouwen die in het geheim hun geloof in Jezus Christus koesteren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Rigby, lekengelovige, martelaar tijdens vervolgingen onder koningin Elizabeth I van Engeland en Ierland, door Christus onze Heer.