woensdag 21 februari 2024

Heer onze God, Jezus Christus heeft zijn leerlingen geboden om te bidden om arbeiders voor de oogst. Wij bidden U daarom in deze Veertigdagentijd voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in China. Schenk Uw volk daar bekwame en moedige herders. Open de oren van de Chinezen voor de Blijde Boodschap en zegen het land met nieuwe en bloeiende geloofsgemeenschappen, die Uw liefde uitdragen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Noël Pinot, priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.