woensdag 21 december 2022 

Barmhartige God, in de geschiedenis van Uw volk Israël hebt U zich geopenbaard als een God die vrede en gerechtigheid wil voor alle mensen. Wij bidden U op weg naar het Kerstfeest voor allen in Sri Lanka die een goede opleiding hebben kunnen genieten. Dat zij hun kennis, talenten en vermogen inzetten in dienst van hun naasten. Schenk hun Uw Geest van wijsheid en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Anrê Tran An Dung, priester, martelaar tijdens de Vietnamese vervolgingen, door Christus onze Heer.