woensdag 21 april 2021

Barmhartige God, Gij verwacht dat onze arbeid en inspanning gericht is op hogere waarden. Wij bidden U vandaag voor de inwoners van Guatemala en Honduras: laat hun werk er steeds van getuigen dat zij leven als Uw kinderen. Geef voldoende werk aan mensen die werk zoeken, rust aan mensen die te veel werk moeten verrichten, en behoed de mannen en vrouwen die, om te voorzien in hun levensonderhoud, met gevaarlijk werk bezig moeten zijn. Door Christus onze Heer.