Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus Christus heeft beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U vandaag voor alle zieken en ouderen die wonen in Bethlehem. Wees hen liefdevol nabij en geef hun hoop en vertrouwen in de toekomst. Wij danken U voor de mannen en vrouwen van goede wil die hen bijstaan in hun ziekte en ouderdom. Zegen hen en hun gezinnen. Door Christus onze Heer.