Almachtige God, alle macht komt uiteindelijk uit Uw hand. Wij willen U bidden dat de religieuze leiders in de Palestijnse gebieden de vrede van Christus uitdragen in woord en in daad. Open hun ogen voor Uw Goede Boodschap van gerechtigheid voor alle mensen. Geef dat zij zich inzetten voor rechtvaardige wetten die het lichamelijke en spirituele welzijn van hun onderdanen vergroten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.