Almachtige God, U hebt vele mannen en vrouwen de moed geschonken om alles te verlaten omwille van het Evangelie. Wij denken vandaag speciaal aan hen die missionaris zijn geweest in Zuidoost-Azië. Wij bidden U voor nieuwe roepingen om de Blijde Boodschap te verkondigen in Zuidoost-Azië en ook in onze streken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Matteüs, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.