Barmhartige Heer, genadige God, Uw liefde voor alle mensen is ten volle geopenbaard in Jezus Messias. In deze tijd van vasten en verzoening vragen wij om Uw rijke zegen voor Uw Kerk in China. Bescherm haar tegen intimidatie en wees de bisschoppen, vooral zij die gevangen zitten, steeds nabij. Schenk vreugde en liefde aan de gehuwden en hun gezinnen. Geef dat velen in de grote Chinese steden U leren kennen en het bad van de wedergeboorte en de zalving met Uw heilige Geest mogen ontvangen. Door Christus onze Heer.