God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft Zijn leerlingen gevraagd om te bidden om arbeiders voor de oogst. Wij bidden U daarom vandaag voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Azerbeidzjan. Schenk Uw volk in Azerbeidzjan bekwame en moedige herders op hun levensweg. Open de oren van de inwoners van Azerbeidzjan voor de Blijde Boodschap en zegen dit land met nieuwe en bloeiende geloofsgemeenschappen, die Uw liefde uitdragen in woord en in daad. Door Christus onze Heer.