Levende God, Uw Zoon Jezus Christus is de ware bron van vreugde voor allen die in hem geloven. Wij vragen U daarom: geef dat onze broeders en zusters in Australië Zijn Goede Boodschap van liefdevolle gerechtigheid met goede daden verkondigen aan hun zoekende landgenoten. Dat vele jonge mensen in Australië Jezus Christus en Zijn Kerk omarmen. Door Christus onze Heer.