woensdag 20 maart 2024

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus bracht vrede, heil en genezing voor alle mensen. Wij vragen U op onze weg naar Pasen om een groot hart en vrijgevige handen. Schenk ons wijsheid, inzicht en een vast geloof. Geef dat ons bidden en vasten, alsook onze goede werken, vruchten mogen dragen voor de armen en ontheemden in India. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Nikollë Prennushi, bisschop en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.