woensdag 20 juli 2022

Barmhartige God, U bent de enige bron van ware vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor allen die politieke en financiële macht hebben in Nigeria. Geef dat zij het lichamelijke en geestelijke welzijn van al hun verschillende landgenoten steeds voor ogen houden. Open hun hart voor Uw Blijde Boodschap, opdat zij mogen groeien in Christelijke wijsheid en in liefde voor U en voor hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Apollinarius van Ravenna, bisschop, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.