woensdag 20 januari 2021

Heer onze God, Uw Zoon Jezus Messias is het levende brood dat uit de hemel is gedaald om ons te voeden met wijsheid, vrede en liefde. Wij bidden U vandaag voor de verschillende bevolkingsgroepen in Frankrijk. Dat zij met elkaar leven en werken in de vrede van Christus, en samen bouwen aan een maatschappij waar eenieder, man of vrouw, vrij is om de Goede Boodschap te volgen en te verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Sebastiaan, martelaar, door Christus onze Heer.