woensdag 20 april 2022

Almachtige God, Uw Zoon, de Verrezene, Jezus Messias is Heer van al wat leeft. Hij is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia! Tijdens dit Octaaf van Pasen vragen wij Uw zegen voor alle verkondigers van het Evangelie. Wij bidden U speciaal voor hen die de Paasboodschap verkondigen op plekken die geteisterd worden door de vervolging van Christenen. Wij vragen Uw bescherming voor hen. Schenk hun vreugde en moed bij hun werk en een grote liefde voor U en voor alle mensen. Door Christus onze Heer.