Barmhartige Heer, aan behoeftigen schenkt Gij overvloed, en aan mensen die verdriet hebben schenkt Gij troost. Wij bidden U vandaag op weg naar Kerstmis voor alle mensen in Congo die gebukt gaan onder zware lasten. Wees hen nabij die in grote armoede leven en die ernstig ziek zijn. Schenk hun verlichting in hun lijden. Door Christus onze Heer.