Liefdevolle God, U hebt Uw Zoon gezonden als Heiland voor alle mensen. Wij bidden U voor de gehuwden. Dat man en vrouw trouw blijven aan hun heilige roeping en met geduld, wijsheid, vertrouwen en liefde elkaar de ruimte geven om uit te groeien tot de volle maat van Christus. Wees hun steeds nabij met Uw heilige Geest. Door Christus onze Heer.