God onze Schepper, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U bidden om arbeiders voor de grote oogst. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap, diaconaat en het religieuze leven in Egypte. Schenk Uw Kerk daar monniken en monialen, kluizenaars en kluizenaressen die van U getuigen met een leven van stilte, eenvoud en gebed. Schenk aan alle Egyptenaren een groeiend geloof in de Goede Boodschap van Uw Zoon. Door Christus onze Heer.